Desktop Application

Software die runt op een lokale computer, los van browsers. Dat kan op een Windows systeem zijn of een macOS of Linux of ..
Desktop applicaties mogen dan al het oudste software type voor personal computers zijn , de ontwikkeling heeft zeker niet stilgestaan. Zowel op vlak van data verwerking, koppelingen met database systemen en vooral op vlak van presentatie. De nieuwe UI ogen niet alleen mooier maar komen vooral de gebruiksvriendelijkheid ten goede.
Nog steeds zijn desktop applicaties de meest aangewezen applicaties om complexe data te verwerken en te presenteren. Een administratie bijhouden via een smartphone is nog niet voor morgen.
Veelgebruikt zijn Windows Forms en WPF.

Windows Forms

Met behulp van Microsoft Visual Studio kan je een groot aantal applicatie types aanmaken. Waaronder Windows Form. Meestal maak ik gebruik van Telerik tools. Objecten zoals Grids (tabel weergave),  Gant Views om project structuren weer te geven, Telerik Reporting en zo verder. Dit resulteert in professionele, gebruiksvriendelijke applicaties.

WPF - Windows Presentation Foundation

Een andere, veel gebruikte technologie voor desktop systemen is WPF. In de achtergrond vereist dit een andere programeer aanpak. Want dit werkt asynchroon. Waardoor bijvoorbeeld een grote hoeveelheid data in een Grid (~ tabel) wordt ingeladen terwijl je  met je met iets heel anders bezig. Maar voor de gebruiker komt het verschil vooral tot uiting in de ‘look and feel’.